News -

Solidarność w Europie - raport KE

"Solidarity in Europe – Alive and active" to tytuł najnowszej publikacji Komisji Europejskiej poświęconej indywidulanym i zbiorowym postawom solidarności w Europie.


Wyniki badań SOLIDUS i TransSOL, realizowanych w ramach programu Horizon 2020, pokazują, że Europejczycy chętnie popierają działania o charakterze solidarnościowym, szczególnie te dotyczące redukcji dysporporcji w dostępie do opieki zdrowotnej oraz wspierania państw borykających się z krysysem finansowym. Z danych wynika też, że kraje wspólnoty odnotowały najwyższe w historii wskaźniki solidarności. Europejczycy wypadają też pod tym kątem znacznie lepiej niż reszta świata.

Nieco gorzej wyglądają statystyki dotyczące solidarności z uchodźcami, choć tutaj sporą rolę odgrywa kontekst geograficzny. Najbardziej nieufni w stosunku do uchodźców pozostają mieszkańcy państw Europy Wschodniej.

Niestety aktywnie w działania o charakterze solidarnościowym wciąż angażują się głównie wolontariusze i organizacje pozarządowe. 

Raport - w języku angielskim - dostępny jest na stronach KE.

stopka strony