News -

Spada bezrobocie wśród młodych

Wg ostatniego badania Eurostatu w październiku 2017 roku w Unii Europejskiej bezrobotnych było 3,772 mln osób poniżej 25 roku życia, a w samej strefie euro 2,657 mln. To nieco mniej niż w analogicznym okresie w roku ubiegłym.


W porównaniu do października 2016, bezrobocie w tej grupie wiekowej spadło zarówno w całej Unii, jak też w krajach należących do strefy euro (młodych bezrobotnych w całej UE było mniej o 380 tys., a o 201 tys. w Eurolandzie). W październiku 2017 stopa bezrobocia wśród młodych wyniosła zaś odpowiednio 16,5% i 18,6% (podczas gdy w październiku 2016 było to 18,2% oraz 20,3%). Najniższe bezrobocie odnotowano w Niemczech (6,6%) i Czechach (7,2%), podczas gdy w Grecji aż 40% młodych pozostawało bez pracy (badanie przeprowadzono w sierpniu), w Hiszpanii - 38,2% a we Włoszech 34,7%.

Więcej informacji można znaleźć w komunikacie Eurostatu.

 

stopka strony