News -

Spiesz się, Pekin czeka

To już ostatnia chwila, by wysłać zgłoszenie udziału w ceremonii otwarcia Roku Młodzieży UE-Chiny. Do Pekinu mogą wyjechać osoby aktywnie działające w organizacjach pozarządowych w obszarach edukacji, młodzieży, badań naukowych lub biznesu.


Uczestników z Polski wybierze Ministerstwo Edukacji Narodowej. Największe szanse na wyjazd mają osoby w wieku od 18 do 35 lat, bardzo dobrze posługujące się językiem angielskim i deklarujące gotowość do aktywnego promowania i rozpowszechniania informacji uzyskanych w trakcie spotkania. MEN oceniać będzie również to, czy organizacje i instytucje chcące wysłać do Pekinu swoich przedstawicieli są zainteresowane tworzeniem projektów z młodzieżą chińską oraz mogą wspierać w swoim środowisku inicjatywy związane z Rokiem. Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o wypełnienie poniższego formularza w języku angielskim do dnia 21 stycznia 2011 roku i przesłanie go na adres: aleksandra.karlinska@men.gov.pl. Organizator spotkania - Komisja Europejska - pokrywa koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia uczestników. Ministerstwo zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi osobami. Szczegółowe informacje na temat roku znajdują się na stronie Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/youth/focus/focus1864_en.htm
stopka strony