News -

Śpiewaj, recytuj i zgarnij nagrody

„To, co nas w życiu rozwesela, to piękno świata i dłoń przyjaciela” – tak brzmi hasło tegorocznej, piątej już edycji Rhymes & Songs Festival, czyli konkursu wierszy i piosenek tematycznych w języku obcym.


Udział w zabawie mogą wziąć uczniowie gimnazjów, szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych objętych nauczaniem języka obcego. Zadaniem uczestników będzie przedstawienie dowolnego, maksymalnie 4-minutowego utworu (wiersza, piosenki lub krótkiej formy teatralnej) w języku obcym, o tematyce promującej przyjaźń, podróże i piękno świata oraz naukę języków obcych. Konkurs będzie przebiegał w trzech kategoriach wiekowych: przedszkoli i klas I-III, klas IV-VI oraz gimnazjów. Każda placówka może zgłosić uczestnictwo swoich uczniów w kilku kategoriach językowych – do wyboru są angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański i rosyjski. Etap wewnątrzszkolny odbędzie się 7 stycznia (zgłoszenia wraz z listą imienną uczestników należy przesłać do 10 grudnia 2010 r.). W Superfinale, zaplanowanym na 10 i 11 marca 2011 r., znajdą się trzej reprezentacji każdej placówki. Ocenie podlegać będą bogactwo leksykalne, intonacja, artykulacja, płynność wypowiedzi oraz efekty specjalne, które będą oddawać nastrój prezentowanego utworu. Wszelkie informacje dotyczące konkursu, teksty i wskazówki można znaleźć na stronie www.ewakatarzyna.republika.pl. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa Nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. K. I. Gałczyńskiego, 03-329 Warszawa, ul. Balkonowa 4 – www.sp42.waw.pl. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną najpóźniej 11 kwietnia 2011 r. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
stopka strony