News -

Sport - monitorowanie i coaching młodzieży zagrożonej radykalizacją

Komisja Europejska przeznaczy 60 000 euro w formie grantu na zorganizowanie programu sportowego dla młodzieży zagrożonej radykalizacją.


Projekty powinny opierać się na mentoringu i coachingu, bazując na aktywnościach sportowych. Muszą być zrealizowane w ciągu całego roku 2018 (styczeń-grudzień) i obejmować działania, które pomogą młodzieży odnaleźć i zbudować własną tożsamość oraz poczucie przynależności.

Projekty powinny mieć również na celu wsparcie zdobywania kompetencji społecznych i komunikacyjnych, naukę myślenia krytycznego i rozwiązywania problemów.

Kto może aplikować
Organizacje publiczne lub prywatne, które posiadają doświadczenia i sukcesy w radzeniu sobie z procesami radykalizacji, zarejestrowane w jednym z 28 państw członkowskich UE. W projektach powinny brać udział lokalne organizacje sportowe.

Projekty powinny  lokalną organizację sportową UE, która we współpracy z władzami lokalnymi odpowiedzialnymi za radykalizację i terroryzm identyfikuje osoby zagrożone radykalizacją i zaproponuje im odpowiednie przygotowanie, aby zapobiec procesom radykalizacji radykalizacji.

Maksymalna dotacja jednego projektu: 60 000 euro.

Komisja Europejska chce dofinansować 15 projektów. 

Termin składania wniosków upływa 18 sierpnia 2017

Więcej informacji na stronie Komisji Europejskiej

stopka strony