News -

Sport motorem gospodarki

Rada UE ds. edukacji, młodzieży, kultury i sportu przyjęła konkluzje dotyczące europejskiej polityki audiowizualnej. To wstęp do nowelizacji dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych oraz przeglądu unijnego prawa własności intelektualnej.


Zgromadzeni w Brukseli ministrowie przyjęli również Plan Działań na Rzecz Kultury na lata 2015-2018, określający priorytety europejskiej współpracy w dziedzinie polityki kulturalnej. Dyskutowali także o roli sektorów kreatywnego i kulturalnego w osiągnięciu celów strategii Europa 2020.

Rada przyjęła też konkluzje dotyczące sportu, uznając go za motor innowacji i wzrostu gospodarczego oraz podkreślając pozytywny wpływ prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w dziedzinie sportu na inne sektory gospodarki oraz na rynek pracy.

Więcej szczegółow na stronie Rady UE
 

stopka strony