News -

Sport narzędziem rozwoju

Komisja Europejska i Belgijska Prezydencja w UE organizują w grudniu 5. Europejskie Dni Rozwoju. To najważniejsze europejskie forum dyskusji na temat współpracy na rzecz międzynarodowego rozwoju


. Tym razem jednym z najważniejszych tematów dyskusji będzie sport i rola, jaką może odgrywać w promowaniu takich wartości, jak równość płci, zdrowie, edukacja czy włączenie społeczne. Więcej informacji o inicjatywie na stronie http://eudevdays.eu
stopka strony