News -

Spotkania informacyjne w sprawie Akcji 2.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza organizacje i instytucje działające w sektorze młodzieżowym na spotkania informacyjne dotyczące akcji 2. programu Erasmus+.
Spotkania odbędą się 31 marca (poniedziałek) i 7 kwietnia (poniedziałek) w siedzibie FRSE przy ulicy Mokotowskiej 43 w Warszawie w godzinach od 11.00 do 14.00. Do udziału zaproszone są przede wszystkim organizacje i instytucje zainteresowane aplikowaniem o środki w ramach akcji 2. – „Partnerstwa Strategiczne” programu Erasmus+ w sektorze młodzieżowym.

Przed spotkaniem organizatorzy zachęcają do szczegółowego zapoznania się z Przewodnikiem po programie oraz Zaproszeniem do składania wniosków. Sporo praktycznych informacji znaleźć można również w ostatnim wydaniu kwartalnika „Europa dla Aktywnych”.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na miejsce spotkania, nie zapewnia również cateringu. Liczba miejsc jest ograniczona.

Rejestracja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.
stopka strony