News -

Spotkania informacyjno-kontaktowe PNWM

Osoby zainteresowane zorganizowaniem polsko-niemieckiego spotkania młodzieży mogą wziąć udział w seminariach kontaktowych organizowanych w Krakowie i Przemyślu.


Celem spotkań, organizowanych 21 maja w Krakowie i 22 maja w Przemyślu jest przekazanie uczestnikom podstawowych informacji o tym, jak zorganizować polsko-niemieckie spotkanie młodzieży w ramach wymiany pozaszkolnej oraz czy i jak tego typu przedsięwzięcie może otrzymać dotację z PNWM.

Uczestnicy seminariów poznają również inne lokalne organizacje przeprowadzające lub planujące polsko-niemieckie projekty dla młodzieży. Dowiedzą się także na temat możliwości wspierania spotkań młodych ludzi w ramach Światowego Dnia Młodzieży w Krakowie oraz projektów trójstronnych z Ukrainą.

Spotkania skierowane są do podmiotów zainteresowanych pozaszkolną wymianą młodzieży z województwa podkarpackiego i małopolskiego.

Na seminaria zapraszają Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych oraz Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania. Udział jest bezpłatny.

Dodatkowe informacje na stronie PWNM.

stopka strony