News -

Spotkanie informacyjne MwD

Narodowa Agencja Programu Młodzież w Działaniu, Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego FERSO oraz Starostwo Powiatowe w Bełchatowie mają przyjemność zaprosić na szkolenie nt. zasad pozyskiwania środków z programu „Młodzież w działaniu”, które odbędzie się w Bełchatowie w dniu 18.04.2012 roku


Celem spotkania jest wprowadzenie w podstawowe zasady obowiązujące w programie „Młodzież w Działaniu”. Ma za zadanie prezentację niezbędnego minimum, aby zrozumieć założenia Programu. W trakcie spotkania poruszymy następujące kwestie: 1. Cele i priorytety programu „Młodzież w działaniu” 2. Ogólne zasady formalne dotyczące poszczególnych działań w Programie 3. W jaki sposób zrealizować Międzynarodową Wymianę Młodzieży? 4. W jaki sposób zrealizować Inicjatywę Lokalną Młodzieży? 6. Ogólne zasady finansowania Wymian Międzynarodowych oraz Inicjatyw Lokalnych 7. Czym jest Eurodesk? Termin spotkania: 18.04.2012, godz. 10.30 Miejsce: dokładna informacja o miejscu zostanie wysłana do osób, które prześlą swoje zgłoszenia Spotkanie skierowane jest do osób zaangażowanych w pracę z młodzieżą - nauczycieli, pedagogów, pracowników domów/ośrodków kultury, bibliotekarzy, osób działających w stowarzyszeniach, fundacjach, przedstawicieli grup nieformalnych młodzieży. Szczegółowe informacje: joanna.ferso@gmail.com , tel.426327977 (p. Joanna Jędrzejczak) Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 13.04.2012 r. mailem na adres epodedworna@powiat-belchatowski.pl z podaniem imienia, nazwiska, organizacji i rola w organizacji. Chcesz poczytać o Programie przed szkoleniem? Zajrzyj na www.mlodziez.org.pl
stopka strony