News -

Spotkanie młodzieży w Finlandii

„Cultural Inclusion & Baltic Sea Vision 2030” to temat konferencji młodzieżowej, która odbędzie się od 14 do 16 września w mieście Hämeenlinna.


Opinie młodych ludzi i wypracowane podczas konferencji rekomendacje zostaną zaprezentowane dzień później na dorocznej Konferencji Regionów Nadbałtyckich BSSSC 2016. Program obejmuje również wybory nowych członków do Zarządu BSSSC na lata 2017-2018.

Osoby zainteresowane udziałem powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz napisać tekst nt.: „Twoja wizja regionu nadbałtyckiego” na maksymalnie 1000 znaków. Zgłoszenie i tekst powinny być napisane w języku angielskim.

W wydarzeniu mogą wziąć udział przedstawiciele młodzieżowych raz i sektora NGO działający w regionie Morza Bałtyckiego mający powyżej 16 lat. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny dla osób mieszkających na terenie województwa zachodniopomorskiego, Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego pokrywa kosztu podróży, zakwaterowania i wyżywienia. Językiem wydarzenia jest język angielski.

Zgłoszenia przyjmowane są do 17 lipca.

Link do formularza zgłoszeniowego

Szczegółowy opis wydarzenia w języku angielskim

Broszura o BSSSC w języku angielskim
 

stopka strony