News -

Spotkanie tęgich głów

Młodzież w wieku od 16 do 19 lat, zainteresowana matematyką, naukami przyrodniczymi, technologaimi informacyjnymi i innymi naukami ścisłymi może wziąć udział w pierwszym milenijnym obozie młodzieżowym.


Młodzież w wieku od 16 do 19 lat, zainteresowana matematyką, naukami przyrodniczymi, technologiami informacyjnymi i innymi naukami ścisłymi może wziąć udział w pierwszym milenijnym obozie młodzieżowym.

Impreza odbędzie się w dniach od 6 do 13 czerwca 2013 r. w Helsinkach. Uczestnicy spotkania pracować będą nad zagadnieniami związanymi z matematyką, biotechnologią, klimatem i jego zmianami, energetyką, technologiami informacyjno-telekomunikacyjnymi, naukami o żywności i technologiach jej wytwarzania, inżynierią materiałową oraz o odnawialnych źródłach energii, wodzie i planowaniu miast.

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 17 grudnia 2012 r.

Więcej informacji na stronie:
www.technologyacademy.fi/events/millennium-youth-camp
stopka strony