News -

Sprawdź staże w UNU

Uniwersytet Narodów Zjednoczonych uruchomił na swej stronie zakładkę z informacjami na temat staży i praktyk oferowanych w systemie UNU


Uniwersytet Narodów Zjednoczonych (UNU) uruchomił na swej stronie internetowej nową zakładkę z informacjami na temat staży i praktyk oferowanych w systemie UNU. Instytucja ma bogatą ofertę dla studentów studiów podyplomowych i młodych pracowników z wielu dyscyplin nauki. Więcej pod adresem www.unu.edu/internships
stopka strony