News -

Sprawozdanie z konsultacji i debat obywatelskich

Komisja Europejska przedstawiła sprawozdanie z debat i konsultacji obywatelskich prowadzonych w całej UE od marca 2017 roku. Uczestniczyło w nich 160 tysięcy Europejczyków.


Z lektury sprawozdanie wynika, że niemal dwie trzecie Europejczyków jest optymistami jeśli chodzi o przyszłość Unii Europejskiej. Jest to najwyższy poziom od 2009 r. Większość obywateli postrzega zjednoczoną Europę jako klucz do rozwiązania bieżących problemów, związanych ze zmianami klimatu, kwestiami gospodarczymi i społecznymi, migracją i bezpieczeństwem. 

Siedemdziesiąt sześć procent ludności uważa, że UE to stabilne miejsce w niespokojnym świecie. Ich życzeniem jest wspólna polityka zagraniczna oraz wspólna polityka obronna.

Wiele osób dostrzega korzyści płynące z euro (prawie trzy czwarte osób zamieszkujących strefę euro wspiera unię gospodarczą i walutową), jednak utrzymują się obawy dotyczące podwyżek cen lub brakiem stabilności spowodowane przez nieprzestrzeganie reguł. Europejczycy chcieliby uzyskać większą harmonizację w obszarach takich dziedzinach jak środowisko i bezpieczeństwo. Pragną dynamicznej gospodarki i reform, które sprawią, że Unia stanie się skuteczniejsza i przejrzystsza.

Sprawozdanie zostanie przedstawione na szczycie UE-27 dnia 9 maja 2019 r. w Sybinie, zaledwie kilka tygodni przed wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Więcej infrmacji 

stopka strony