News -

Stare kino w internecie

Setki tysięcy archiwalnych filmów, kronik filmowych i zdjęć zgromadzono w bazie unijnegi portalu European Film Gateway. To prawdziwa kopalnia informacji o historii Europy i jej kulturze.


Setki tysięcy archiwalnych filmów, kronik filmowych i zdjęć zgromadzono w bazie unijnego portalu European Film Gateway. To prawdziwa kopalnia informacji o historii Europy i jej kulturze.

Uruchomiona niedawno nowa wersja strony umożliwia dostęp do materiałów zgromadzonych przez 16 europejskich archiwów kinematograficznych.

Oprócz różnego rodzaju filmów w bazie znaleźć można również wiele związanych z nimi materiałów: zdjęć, slajdów, plakatów, dokumentów cenzury i scenariuszy.

Baza działa pod adresem www.europeanfilmgateway.eu
stopka strony