News -

Startuje kampania o Roku Wolontariatu

„Bądź wolontariuszem! Zrób różnicę” - tak brzmi hasło Europejskiego Roku Wolontariatu 2011. Komisja Europejska rozpoczyna kampanię informacyjną dotyczącą tej inicjatywy.


Przyszły rok należeć ma do wolontariuszy, bo Unia chce podkreślić znaczenie ich pracy dla promowania spójności społecznej i solidarności w warunkach nasilającej się konkurencji i globalizacji światowej gospodarki. W trakcie Roku Komisja Europejska zamierza zwrócić uwagę Europejczyków na setki działań i projektów związanych z wolontariatem, które mają być wspierane i upowszechniane. Na poziomie Unii zaplanowano m.in. inicjatywę EYV2011 tour. Wolontariusze odwiedzać będą kraje UE, pokazując swoją pracę i angażując we wspólne przedsięwzięcia polityków i mieszkańców państw członkowskich. Odbędzie się również sztafeta reporterów EYV2011 – przyjrzą się oni pracy 54 organizacji zajmujących się wolontariatem, po czym stworzą na ich temat materiały telewizyjne, prasowe i radiowe. Więcej na ten temat na stronie www.europa.eu/volunteering
stopka strony