News -

Staż w Bundestagu

15-tygodniowy staż w biurze deputowanego lub deputowanej do Bundestagu to nagroda w konkursie organizowanym przez niemiecki parlament.


15-tygodniowy staż w biurze deputowanego lub deputowanej do Bundestagu to nagroda w konkursie organizowanym przez niemiecki parlament.

O staż mogą się ubiegać absolwenci wyższych uczelni do 30. roku życia, posługujący się językiem niemieckim przynajmniej na poziomie B2. Stypendium obejmuje „kieszonkowe” w wysokości 450 euro miesięcznie, bezpłatne zakwaterowanie i transport.

Udział w programie daje możliwość poznania niemieckiego systemu parlamentarnego, zaznajomienia się z procesami podejmowania decyzji politycznych oraz zdobycia doświadczenia w zakresie pracy parlamentarnej.

Inicjatywa to wynik współpracy uniwersytetów berlińskich (m.in. Uniwersytetu Humboldta) i fundacji politycznych, w których - w trakcie trwania stażu - odbywać się będą uzupełniające seminaria i wykłady.

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 30 czerwca 2013 r. Staż zaplanowano w terminie od 1 marca do 31 lipca 2014 r.

Więcej informacji w bazie Eurodesku.
stopka strony