News -

Staże dla bezrobotnych absolwentów studiów humanistycznych

Stowarzyszenie Inicjatywa rozpoczęło realizację projektu "Humaniści skuteczni na rynku pracy". Działanie skierowane jest do bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo absolwentów studiów humanistycznych z województwa śląskiego


. Na całość projektu składają się specjalistyczne, zindywidualizowane szkolenia oraz 6-miesięczne staże, które realizowane będą w instytucjach, organizacjach i placówkach sektora kultury. Za udział w szkoleniach uczestnikom będzie przysługiwać stypendium, a za staże – wynagrodzenie. Realizację działań poprzedzą pogłębione badania, których wyniki pomogą stworzyć najbardziej odpowiednią dla uczestników ofertę szkoleniowo-stażową. Rekrutacja uczestników projektu już ruszyła. Formularze rekrutacyjne można wysyłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Biura Projektu do 20 września. Więcej informacji na stronie: www.skutecznihumanisci.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
stopka strony