News -

Staże do poprawy

Zdecydowana większość Europejczyków, którzy w przeszłości odbyli staże zawodowe uważa, że warunki pracy oferowane stażystom mogłyby być lepsze.


Spora część Europejczyków, którzy w przeszłości odbyli staże zawodowe uważa, że warunki pracy oferowane stażystom mogłyby być lepsze.

Tak wynika z ankiety opublikowanej przez Eurobarometr. Choć większość ankietowanych uznała, że praca w charakterze stażysty była dobrym pomysłem, to jednak aż co trzeci respondent miał uwagi dotyczące warunków pracy. Podobny odsetek stwierdził też, że walory edukacyjne stażu nie były do końca satysfakcjonujące.

Ankieta Eurobarometru pokazała silny związek pomiędzy jakością stażu a dalszymi losami stażysty na rynku pracy. Innymi słowy osoby, które odbyły staże o niskiej jakości, miały później większe trudności ze znalezieniem zatrudnienia.

Więcej na ten temat na stronie:
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_390_375_en.htm#378
stopka strony