News -

Staże - dobre dla młodych, dobre dla biznesu

Nauczanie w oparciu o pracę, w szczególności w formie staży, może zwiększyć atrakcyjność młodych Europejczyków na rynku pracy – przekonują autorzy publikacji wydanej przez Komisję Europejską.


Jak wynika z broszury, rozwój systemów przygotowania zawodowego może sprawić, że europejskim rynku pracy przestanie brakować specjalistów o umiejętnościach poszukiwanych przez pracodawców. Obok przynoszenia korzyści uczącym się i zatrudniającym, staże przyczyniają się również do osiągania celów postawionych przez Unię Europejską, dotyczących m.in. zrównoważonego wzrostu i zatrudnienia.

W broszurze szczegółowo opisano Europejski sojusz na rzecz przygotowania zawodowego (European Alliance for Apprenticeships), utworzony w 2013 r. Przeanalizowano wyzwania i możliwe rozwiązania w takich dziedzinach jak jakość, podaż i wizerunek staży zawodowych. Czytelnicy znajdą też w publikacji inspirujące przykłady udanych przedsięwzięć w zakresie przygotowania przyszłych pracowników.

Publikacja dostępna jest na stronie Komisji Europejskiej.

stopka strony