News -

Staże w Europejskim Urzędzie ds. Bezpieczeństwa Żywności

Myślisz o zdobyciu doświadczenia w międzynarodowej organizacji? Teraz masz szansę poznać i zrozumieć rolę oraz zadania Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności. Zgłoś się do 28 marca!
Możesz zajmować się zdrowiem roślin, składnikami żywności, pestycydami, zagrożeniami dla bezpieczeństwa, komunikacją, zasobami ludzkimi, kwestiami prawnymi lub zarządzaniem projektami. Charakter twojego stażu będzie zależał od jednostki/zespołu, do którego zostaniesz przydzielony.

Masz szansę na zdobycie stażu, o ile:
- jesteś obywatelem kraju członkowskiego UE lub kraju kandydującego, korzystającego z programów przedakcesyjnych,
- ukończyłeś studia I stopnia i uzyskałeś stopień naukowy (lub równoważny) do momentu złożenia aplikacji,
- dobrze znasz język angielski – umiejętność posługiwania się innymi językami europejskimi będzie dodatkowym atutem.

Staż rozpoczyna się co roku 1 maja lub 1 października i trwa od 6 do 12 miesięcy. Formularze aplikacyjne należy przesyłać pocztą elektroniczną. Najbliższy termin mija 28 marca.

Szczegółowe informacje w broszurze:
www.efsa.europa.eu/en/jobs/docs/traineeshipdecision.pdf
stopka strony