News -

Staże w instytucjach UE

Marzysz o pracy dla Unii Europejskiej? Najlepiej zacząć od stażu w jednej z unijnych instytucji – to doskonały sposób na wzbogacenie swojego CV. Oto najnowsze propozycje!
Staż w Przedstawicielstwie Unii Europejskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku
To bezpłatny, trwający od 3 do 6 miesięcy staż, dzięki któremu możliwe będzie śledzenie działalności różnych organów ONZ i praca w gronie urzędników Przedstawicielstwa. By uczestniczyć w stażu, kandydaci muszą mieć europejski paszport, ukończone studia, płynnie mówić po angielsku i posługiwać się komputerem.

Więcej szczegółów na stronie:
www.eu-un.europa.eu/articles/en/article_4375_en.htm

Praktyka w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich UE
Biuro Rzecznika oferuje ograniczoną liczbę miejsc dla praktykantów. Praca trwa od 4 do 11 miesięcy. Uczestnicy stażu współpracować będą z radcą prawnym Rzecznika, przygotowującym dla niego istotne analizy. Poziom wsparcia finansowego dla stażystów zależeć będzie od ich indywidualnej sytuacji. By mieć szansę na pracę u Rzecznika trzeba być obywatelem UE, ukończyć studia prawnicze i posługiwać się co najmniej dwoma oficjalnymi językami Unii Europejskiej.

Więcej szczegółów na stronie:
www.ombudsman.europa.eu/trainee/en/rules.htm

Praktyki w Komisji Europejskiej – usługi administracyjne i tłumaczenia
Komisja dwa razy w roku zaprasza absolwentów studiów wyższych, którzy chcą zyskać profesjonalne doświadczenie w zakresie administracji lub tłumaczeń, na praktyki trwające od 3 do 5 miesięcy. By wziąć udział w szkoleniach konieczne jest posiadanie stopnia naukowego oraz dobra znajomość języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego. Osoby uczestniczące wcześniej w innych praktykach w instytucjach UE nie będą brane pod uwagę. W zależności od rodzaju szkolenia konieczne może być spełnienie dodatkowych wymagań. Praca jest płatna.

Więcej szczegółów na stronie:
http://ec.europa.eu/stages/information/application_en.htm-

Praktyki w Radzie Unii Europejskiej:
Jak co roku Sekretariat Generalny Rady oferuje 80 płatnych, 5-miesięcznych praktyk. Ich uczestnicy zostaną przydzieleni do jednego lub więcej departamentów Sekretariatu. Udział w praktykach mogą wziąć obywatele państw członkowskich UE, znający co najmniej dwa języki oficjalne Unii. Staż jest płatny.

Więcej na stronie:
www.consilium.europa.eu/contacts/traineeships-office/paid-traineeships.aspx?lang=en

Termin nadsyłania zgłoszeń w przypadku wszystkich wymienionych naborów przypada 31 sierpnia 2012 r.
stopka strony