News -

Stażyści: chcemy wyzwań i... pieniędzy

Ponad 1600 studentów z 81 uczelni w Polsce wzięło udział w badaniu „Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz!”. Ponad połowa młodych ludzi stwierdziła, że w programach studiów praktyki zajmują za mało miejsca, a staży oferowanych przez pracodawców jest za mało.


Jak wynika z odpowiedzi studentów, o jakości stażu decyduje:

 - możliwość udziału w realnych projektach i procesach (za „bardzo ważny” uznało ten czynnik prawie 70 proc. respondentów);
 - możliwość podjęcia pracy po stażu (ponad 60 proc.);
 - opieka mentora i końcowe referencje (ok. 55 proc.);
 - walor edukacyjny staży i precyzyjne określenie obowiązków (ponad 50 proc.);
 - szkolenia oferowane stażyście (prawie 50 proc.)

Nieco mniejsze znaczenie ma wynagrodzenie (co czwarty student uznał, że nie jest ono ani ważne, ani nieważne), a także opieka socjalna, posiadanie przez pracodawcę dyplomów za organizację staży oraz poziom profesjonalizmu w procesie rekrutacji.

Studentów pytano też o to, jak oceniają staże i praktyki, w których sami brali udział. Największy odsetek respondentów narzekał na brak wynagrodzenia, ofertę szkoleń i opiekę socjalną.

Organizatorem badania było Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami. Pełen raport do pobrania w załączeniu.
    

 

stopka strony