News -

Stop dyskryminacji w szkole

Z raportu, opublikowanego przez Radę Europy oraz UNESCO wynika, że aż 69% młodych Polaków identyfikujących się ze społecznością LGBT ukrywa swoją orientację seksualną w szkole.


Raport „Bezpieczny w szkole: sektor edukacji reaguje na przemoc związaną z orientacją seksualną, płcią społeczną czy cechami płciowymi” bada zjawisko przemocy na tle seksualności w europejskich szkołach. Podsumowuje też działania członków UE zapobiegające wykluczeniu uczniów nieheteronormatywnych, a także podsuwa rekomendacje dla sektorów edukacji.

Jest przeznaczony głównie dla osób pracujących w sektorze edukacji: na przykład ministrów edukacji czy nauczycieli.

LINK

stopka strony