News -

Stop mowie nienawiści w internecie

Komisja Europejska przedstawiła wyniki ewaluacji inicjatywy Code of Conduct – unijnego kodeksu zwalczania mowy nienawiści w sieci. Z badania wynika, że spełnia on swoje zadanie. Przedsiębiorstwa z branży IT szybciej reagują na zgłaszane im rasistowskie i ksenofobiczne treści.


Przedsiębiorstwa z branży IT rozpatrują obecnie 89 proc. zgłoszeń dotyczących treści w ciągu 24 godzin i usuwają 72 proc. treści uznanych za nielegalne nawoływanie do nienawiści w porównaniu z odpowiednio 40 proc. i 28 proc. z rokiem 2016, kiedy wprowadzono kodeks. Powinny jednak dopracować przekazywanie informacji zwrotnych użytkownikom zgłaszającym treści i zapewnić przejrzyste zasady dotyczące ich zgłaszania i usuwania.

Przedsiębiorstwa coraz szybciej usuwają nielegalne treści, lecz nie prowadzi to do nadmiernej ingerencji w treści publikowane na platformach: ze wskaźnika usuwania wynika, że nadzór prowadzony przez przedsiębiorstwa nadal odbywa się z poszanowaniem wolności wypowiedzi. Ponadto, dzięki kodeksowi, nawiązano partnerstwa między organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, władzami krajowymi i platformami internetowymi w zakresie działań informacyjnych i edukacyjnych.

Ponadto w 2018 r. kodeks zdecydowały się stosować cztery nowe przedsiębiorstwa: Google +, Instagram, Snapchat, Dailymotion. Niedawno dołączyła do nich również francuska platforma gier Webedia (jeuxvideo.com).

Code of Conduct został ustanowiony w 2016 roku. Była to wspólna inicjatywa Komisji czterech największych przedsiębiorstw z branży IT (Facebook, Microsoft, Twitter i YouTube).

Z pełną treścią kodeksu można zapoznać się tutaj.

Więcej informacji

stopka strony