News -

Strasburg za inwestowaniem w młodych

Parlament Europejski zaapelował o zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na unijne programy wspierania mobilności i młodzieży.


12 maja europosłowie przyjęli raport pod nazwą „Mobilna młodzież – ramy na rzecz poprawy europejskiej edukacji i systemów szkolenia”. W dokumencie tym zaaprobowali nową inicjatywę Komisji Europejskiej, służącą ożywieniu unijnej polityki wobec młodych ludzi i wezwali do przeznaczania na ten cel większych pieniędzy. Europosłowie zaapelowali również o pełną uznawalność kwalifikacji i rozwój mechanizmów ułatwiających młodzieży przejście z etapu edukacji na rynek pracy – np. staży zawodowych. Ma to zwiększyć atrakcyjność studentów i absolwentów dla pracodawców. Podczas kwietniowej debaty nad raportem europosłowie podkreślali, że „nawet w czasach kryzysu ekonomicznego finansowe wsparcie dla młodzieży i edukacji nie powinno być postrzegane jako koszt, ale jako inwestycja w przyszłość Europy”. Więcej o raporcie na stronie www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5889112
stopka strony