Strategia dla sektora młodzieży 2030

Nowa strategia została ogłoszona przez Radę Europy 23 stycznia 2020 r. Zapewnia wytyczne na lata 2020–2030 i stanowi ramę dla programu „Młodzież dla demokracji”.


Misja Rady Europy dotycząca strategii dla sektora młodzieży opiera się na trzech filarach:
1. Poszerzaniu uczestnictwa młodzieży – tak, aby młodzi ludzie w znaczący sposób uczestniczyli w podejmowaniu decyzji na wszystkich poziomach.
2. Zapewnieniu dostępu młodych ludzi do praw – tak, aby młodzi ludzie dorastali w sprzyjającym środowisku, w którym zapewnione są im wszystkie prawa i wolności.
3. Pogłębianiu wiedzy młodzieży – tak, aby zaangażowanie młodych ludzi w demokrację było wspierane przez wiedzę i doświadczenie ekspertów w danych dziedzinach.

Publikacja dostępna jest tutaj.

#mlodziez    #strategia    #radaeuropy

stopka strony