Strategia UE na rzecz młodzieży

Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie z realizacji Strategii UE na rzecz młodzieży za lata 2019-2021. Raport wylicza, jakie inicjatywy udało się w tym czasie wdrożyć oraz identyfikuje obszary, które wymagają wzmożonych działań.


Opublikowany przez Komisję Europejską raport ocenia postępy w realizacji celów i priorytetów Strategii UE na rzecz młodzieży na lata 2019-2027 po pierwszych trzech latach od jej wdrożenia. Zawiera również podsumowanie sytuacji młodych Europejczyków na rynku pracy i edukacji oraz opisuje ich zaangażowanie w sprawy polityczne i obywatelskie.  

Według raportu dostęp młodzieży do możliwości w zakresie edukacji, zatrudnienia, mobilności i uczestnictwa w demokracji od końca 2019 r. sukcesywnie się poprawiał. Sytuację tę zmieniła pandemia COVID-19, która spowodowała przerwanie wielu inicjatyw edukacyjnych oraz utrudniła młodym możliwości realizowania kariery zawodowej i zdobywania doświadczenia na rynku pracy. Autorzy raportu zwracają również uwagę na inne negatywne skutki kryzysu: izolację społeczną i problemy ze zdrowiem psychicznym, z którymi boryka się coraz więcej młodych ludzi.  

Pełna wersja raportu - również w j. polskim - dostępna jest na stronach Komisji Europejskiej. 

#StrategiaNaRzeczMłodzieży    #KomisjaEuropejska    #Raport

stopka strony