Strategia włączania społecznego i różnorodności

Strategia ma pomóc Narodowym Agencjom w dotarciu do młodych ludzi o mniejszych szansach i wspieraniu ich w najlepszy możliwy sposób.


Wraz z nową perspektywą finansową 2021-2027 poszerzono założenia programów Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności, który w rezultacie stał się bardziej innowacyjny i cyfrowy, a także bardziej inkluzywny. Strategia włączania społecznego i różnorodności opiera się na doświadczeniach z różnych sektorów obu programów oraz ułatwia realizację projektów na rzecz włączenia społecznego i różnorodności. 

Jak piszą autorzy strategii, „Zasady równości i włączenia społecznego stanowią część podstawowych wartości Unii Europejskiej. Jednocześnie społeczeństwa są pod wieloma względami w coraz większym stopniu zróżnicowane. Istnieje w związku z tym większa potrzeba, aby nauczyć się, jak radzić sobie z różnorodnością i tworzyć w Europie integracyjne i spójne społeczeństwa”.

Tekst Strategii w języku angielskim można pobrać ze strony Komisji Europejskiej.

#integracja    #różnorodność    #włączanie    #młodzież    #mniejszeszanse    #eks    #erasmus

stopka strony