News -

Studenci-wynalazcy poszukiwani

Studenci i absolwenci, którzy w trakcie studiów byli twórcami lub współtwórcami wynalazku, wzoru użytkowego lub przemysłowego zgłoszonego do ochrony, mogą brać udział w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca.


Studenci i absolwenci, którzy w trakcie studiów byli twórcami lub współtwórcami wynalazku, wzoru użytkowego lub przemysłowego zgłoszonego do ochrony, mogą brać udział w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca.

Konkurs jest adresowany do studentów i absolwentów, którzy w czasie studiów lub do 6 miesięcy po ich ukończeniu zgłosili swój pomysł do ochrony. Celem inicjatywy jest promowanie studentów-wynalazców, angażowanie ich w działalność badawczo-rozwojową, zwiększenie zainteresowania studentów poszukiwaniem innowacyjnych rozwiązań na rzecz własnej działalności gospodarczej oraz upowszechnienie wiedzy na temat ochrony własności przemysłowej.

Wyniki prac młodych badaczy trafią do internetowej bazy informacji na temat wynalazków polskich studentów, adresowanej do instytucji otoczenia biznesu, klastrów, przedsiębiorców, partnerów biznesowych i jednostek naukowych, użytecznych w procesie komercjalizacji wynalazków.

Komisja konkursowa przyzna od trzech do pięciu równorzędnych nagród głównych oraz wyróżnienia. Laureaci nagród głównych wezmą udział w 41. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie (10-14 kwietnia 2013 r.). Organizatorzy pokryją zarówno koszty stoiska wystawienniczego, jak również podróży i pobytu w Genewie.

Zgłoszenia są przyjmowane do 31 stycznia 2013 r.
Szczegóły konkursu oraz baza studentów-wynalazców na stronie:
www.wynalazca.tu.kielce.pl/konkurs.php
stopka strony