News -

Studencie, rusz głową!

Komisja Europejska ogłosiła konkurs na projekty badawcze związane z technologiami informacyjno-telekomunikacyjnymi. Nagrodą będzie możliwość zaprezentowania swej pracy trakcie listopadowego spotkania ICT 2013 - Create, Connect, Grow w Wilnie.


Komisja Europejska ogłosiła konkurs na projekty badawcze związane z technologiami informacyjno-telekomunikacyjnymi. Nagrodą będzie m.in. możliwość zaprezentowania pracy w trakcie listopadowego spotkania ICT 2013 - Create, Connect, Grow w Wilnie.

Projekty mogą być zgłaszane indywidualnie lub grupowo (maks. 5 osób) przez studentów europejskich uczelni. Ósemkę finalistów wskaże Dyrekcja Generalna KE ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii. Będą oni mieli szansę na zaprezentowanie swoich prac w Wilnie, autorzy trzech najlepszych zgłoszeń otrzymają dodatkowe nagrody.

Spotkanie na Litwie dotyczyć będzie inicjatywy Horyzont 2020 – Unijnego Programu Ramowego na rzecz badań i innowacji na lata 2014-2020. Zaplanowano je w dniach 6-8 listopada 2013 r.

Termin przyjmowania zgłoszeń w konkursie upływa 5 czerwca 2013 r.

Szczegółowe informacje o tematyce projektów można znaleźć na stronie:
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/ict2013-student-ict-research-project-competition
stopka strony