News -

Studia dla wybitnych

Około 100 wyjątkowo zdolnych studentów będzie mogło rozpocząć studia w innych krajach dzięki wsparciu polskiego rządu.


Program zapowiedziany przez premier Ewę Kopacz ma ruszyć w 2016 r. Do 2025 r. rząd przeznaczy na jego realizację 336 mln zł. Podstawy prawne do ustanowienia i realizacji programu stworzy nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym. Projekt nowelizacji, przedłożony przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego, przyjęła 17 lutego Rada Ministrów.

Jak podkreśla resort nauki, program „Studia dla wybitnych” będzie „pierwszyn publicznyn projektem finansowania całości studiów za granicą”. - Osoby wysyłane za granicę będą miały pokryte koszty nie tylko rekrutacji, ale pobytu, przejazdu i czesnego. Średnio przez 10 lat chcemy wykształcić poza granicami kraju około 700 polskich zdolnych studentów – zapowiedziała Ewa Kopacz.

Program będzie adresowany do studentów mających wybitne osiągnięcia naukowe, dla których „jedyną przeszkodą w zdobywaniu wiedzy i doświadczenia międzynarodowego jest sytuacja materialna”. Z programu będą mogli skorzystać wybitni studenci, którzy ukończyli trzeci rok jednolitych studiów magisterskich oraz absolwenci studiów licencjackich.

Pomoc finansową udzieloną w ramach programu trzeba będzie zwrócić, gdy np. studia nie zostaną ukończone z przyczyn leżących po stronie uczestnika albo z powodu braku postępów w nauce. Uczestnik programu będzie zwolniony ze zwrotu udzielonego mu wsparcia, gdy zrobi doktorat w polskiej instytucji lub w ciągu 10 lat od ukończenia studiów na zagranicznej uczelni przepracuje w Polsce łącznie 5 lat, odprowadzając przez ten okres składki na ubezpieczenia: społeczne i zdrowotne.

Finansowanie ma dotyczyć studiów na najlepszych uniwersytetach zagranicznych. Na liście ma znaleźć się pierwszych 15 uczelni z czołówki tzw. rankingu szanghajskiego, a także szkoły z rankingów dziedzinowych.
 
Źródło: PAP - Nauka w Polsce

stopka strony