News -

Stypendia BAS dla licealistów

Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetów Brytyjskich (British Alumni Society) jak co roku ogłosiło nabór chętnych na dwuletnie stypendia, pozwalające uczyć się na Wyspach Brytyjskich.


Oferta skierowana jest do uczniów I klas liceów ogólnokształcących, którzy znają język angielski w stopniu umożliwiającym podjęcie nauki w środowisku anglojęzycznym, a na egzaminie gimnazjalnym uzyskali min. 80 proc. punktów (w sumie z części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej).

Średnia ocen kandydatów na świadectwie ukończenia gimnazjum powinna wynosić min. 4.8, konieczne są również udokumentowane osiągnięcia pozaszkolne (np.: sukcesy sportowe, artystyczne, olimpiady). Roczny dochód netto rodziców nie powinien przekraczać kwoty określonej w regulaminie (125 000 zł w roku 2013).

W 2015 r. można ubiegać się o miejsca w następujących szkołach:
1. Adcote School for Girls – 1 miejsce dla dziewczyny;
2. Box Hill School – 1 miejsce (chłopiec lub dziewczyna);
3. Bruton School for Girls – 1 miejsce (dziewczyna);
4. Concord College – 1 miejsce (chłopiec lub dziewczyna);
5. Cranleigh School – 1 miejsce (chłopiec lub dziewczyna);
6. Ellesmere College – 2 miejsca (chłopcy lub dziewczęta);
7. Hurst College – 1 miejsce (chłopiec lub dziewczyna);
8. St Leonards-Mayfield – 1 miejsce (dziewczyna);
9. Windermere School – 1 miejsce (chłopiec lub dziewczyna).

Szkoły zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie podczas dwóch ostatnich lat nauki. Uczniowie pokrywają jedynie koszty dojazdów, mundurków, kieszonkowego oraz tak zwane extras (opłaty egzaminacyjne, drobne wydatki związane z wspólnymi wyjściami całej klasy lub szkoły do kina, teatru, itp). W zależności od profilu szkoły nauka kończy się egzaminami maturalnymi w systemie angielskim A-level lub IB (matury międzynarodowej).

Termin nadsyłania zgłoszeń: 20 lutego 2015 r.

Szczegółowe informacje w bazie Eurodesku oraz na stronie internetowej BAS.

stopka strony