News -

Stypendia dla gdańskich studentów

23 młodych gdańszczan studiujących na zagranicznych uczelniach otrzymało fundowane przez samorząd stypendia im. Gabriela Daniela Fahrenheita. Gdańsk jest jedyną gminą w Polsce, która przyznaje tego typu granty.


Uroczystość symbolicznego wręczenia stypendiów odbyła się w gdańskim Dworze Artusa. Granty, które mają umożliwić najzdolniejszym gdańszczanom studia na renomowanych uczelniach zagranicznych, przyznano już po raz jedenasty.Stypendia otrzymały 23 osoby, w tym siedmiu nowych studentów.

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz przypomniał w trakcie uroczystości, że Gdańsk jest jedyną polską gminą, która przyznaje swoim mieszkańcom stypendia na naukę za granicą. Zaapelował przy tej okazji do rodziców stypendystów o włączenie się w działalność Gdańskiego Stowarzyszenia Stypendystów Fahrenheita i pomoc w pozyskiwaniu funduszy na stypendia.

Tylko w tym roku akademickim Gdańsk wyda na stypendia im. Fahrenheita 630 tys. zł (laureaci otrzymują zwykle 3 tys. zł przez 9 miesięcy w roku). W poprzednich dziesięciu edycjach programu, który ruszył w roku akademickim 2005/2006, samorząd wydał na ten cel w sumie ponad 7 mln zł.

O stypendium im. Fahrenheita mogą ubiegać się studenci rozpoczynający zarówno studia magisterskie, jak i magistersko-inżynierskie czy licencjackie. Wnioski złożone przez kandydatów na stypendystów rozpatruje kapituła, w której - obok prezydenta Gdańska - zasiadają przede wszystkim wybitni gdańscy naukowcy.
 
Źródło: PAP – Nauka w Polsce

stopka strony