News -

Stypendia Google dla studentów z niepełnosprawnościami

Studiujesz informatykę, inżynierię komputerową lub podobny kierunek i jesteś osobą z niepełnosprawnością? Możesz starać się o stypendium od Google.


O stypendia ubiegać się mogą studenci wszystkich stopniów studiów, którzy w roku akademickim 2017-2018 uczęszczają na zajęcia na jednej z uczelni europejskich lub zamierzają rozpocząć studia w roku akademickim 2018-2019. 

Aplikacja powinna zawierać:

  • informację o kandydacie
  • CV
  • wykaz ocen uzyskanych podczas bierzącego toku studiów (ew. również wykaz ocen uzyskanych podczas zakończonych już studiów)
  • list polecający podpisany przez wykładowcę
  • odpowiedzi na pytania aplikacyjne w formie eseju

Stypendium na rok 2018-19 wynosi 7 tysięcy euro. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 1 grudnia 2017 roku.

Więcej informacji oraz formularz aplikacyjny można znaleźć na stronach Google.

stopka strony