News -

Stypendia im. Alfreda Toepfera czekają

Młodzi europejscy naukowcy zajmujący się ochroną środowiska mają szanse na zdobycie stypendiów, umożliwiających pracę na terenie obszarów chronionych Starego Kontynentu.
Wnioski o przyznanie stypendiów składać mogą osoby do 35. roku życia, a zaproponowane przez nich tematy badań muszą być związane z zarządzaniem środowiskiem naturalnym.

Stypendia służyć mają rozwojowi międzynarodowej współpracy, podniesieniu jakości i innowacyjności oraz zwiększeniu europejskiego wymiaru w zarządzaniu obszarami cennymi przyrodniczo, takimi jak parki narodowe.

Osoby, który uzyskają stypendia – w wysokości 3 tys. euro każde – pod koniec pobytu w wybranym miejscu będą musiały przedstawić raport z badań, który trafi do rąk osób odpowiedzialnych za ochronę dziedzictwa przyrodniczego Europy. Granty zostaną przyznane w trakcie konferencji EUROPARC, która odbędzie się w dniach od 22 do 25 października w belgijskim Genk.

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 11 maja 2012 r.
Dodatkowe informacje znaleźć można na stronie:
www.europarc.org/what-we-do/alfred-toepfer-schol
stopka strony