News -

Stypendia im. Heinricha Bölla czekają

Nie masz najmniejszych problemów z nauką? Angażujesz się społecznie i politycznie w projekty związane z ekologią, zrównoważonym rozwojem, prawami człowieka lub demokracją? Możesz zostać stypendystą Fundacji Heinricha Bölla.Fundacja przyznaje co roku około 1000 stypendiów studentom, absolwentom i doktorantom wszystkich przedmiotów i narodowości, którzy chcą kontynuować naukę na niemieckich uniwersytetach, wyższych szkołach zawodowych (Fachhochschulen) i wyższych szkołach artystycznych (Kunsthochschulen).

Najbliższe terminy składania wniosków mijają 1 września 2011 r. (osoby z dyplomem studiów pierwszego stopnia) i 1 marca 2012 r. (osoby z dyplomem studiów pierwszego stopnia oraz osoby przyjęte na studia doktoranckie). Wnioskodawcy powinni wykazać się biegłą znajomością języka niemieckiego. Osoby z Europy Centralnej i Wschodniej będą traktowane priorytetowo.

Więcej informacji na stronie www.boell.de/scholarships/scholarships.html.
stopka strony