News -

Sukces Polaków

Konkurs fotograficzny dla studentów "Discover Europe 2013" (Odkryj Europę), organizowany przez Polaków, zdobył drugie miejsce w konkursie o Nagrodę im. Karola Wielkiego dla Młodzieży.


Konkurs fotograficzny dla studentów „Discover Europe 2013" (Odkryj Europę), organizowany przez Polaków, zdobył drugie miejsce w konkursie o Nagrodę im. Karola Wielkiego dla Młodzieży.

Nagroda im. Karola Wielkiego dla Młodzieży jest przyznawana co roku za projekty, które promują porozumienie na poziomie europejskim i międzynarodowym, sprzyjają rozwojowi wspólnego poczucia europejskiej tożsamości oraz integracji, proponują wzorce postępowania młodym ludziom w Europie i przedstawiają praktyczne przykłady tworzenia przez Europejczyków jednej społeczności.

Zgłoszony przez Polaków projekt - „Discover Europe 2013" - to już dziesiąta edycja konkursu fotograficznego, w ramach którego wyłania się najlepsze zdjęcia nadesłane przez studentów z całej Europy. Celem konkursu, zorganizowanego przez Erasmus Student Network Polska, jest pokazanie piękna Europy, jej kultury, tradycji, zwyczajów i obywateli. - Konkurs Discover Europe pozwala skoncentrować młodzieńczą kreatywność i wyobraźnię na naszej wspólnej Europie. Pokazuje, że Europa jest naszym domem i że w całej różnorodności są wartości, które nas łączą - powiedział w czasie uroczystości wręczenia nagród były przewodniczący Parlamentu Europejskiego Hans-Gert Pöttering.

W tym roku pierwsze miejsce zajął hiszpański projekt „Europe on Track". Projekt Europejskiego Forum Studentów AEGEE-Europe pozwala młodym ludziom wymieniać swoje poglądy, pomysły, umożliwia bezpośrednie poznanie uczestnikom z różnych państw członkowskich, prezentację swoich zdjęć, nagrań video, wywiadów i blogów dla stworzenia dokumentu prezentującego poglądy na to, jak powinna wyglądać Europa w 2020 roku. - Projekt ten pozwala konstruktywnie poszukiwać rozwiązań dzisiejszych problemów: utraty zaufania do Unii Europejskiej i alarmująco wysokiego bezrobocia wśród młodzieży w wielu państwach członkowskich Unii – ocenił przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz.

Zdobywca trzeciego miejsca, projekt „The Story of My Life" z Estonii został zainicjowany, by wspierać Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. W jego realizację zaangażowali się młodzi ludzie z Estonii, Finlandii, Austrii, Portugalii, Włoch, Belgii, Słowenii i Niemiec oraz aktywni starsi ludzie z dwóch organizacji z Estonii.

Trzy zwycięskie projekty zostały nagrodzone sumami 5000, 3000 oraz 2000 euro. Zwycięzcy zostali także zaproszeni do siedziby Parlamentu Europejskiego.

Więcej informacji na stronie:
www.charlemagneyouthprize.eu