News -

Światowy Dzień Mieszkalnictwa

1 października na całym świecie obchodzono Dzień Mieszkalnictwa ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych.


1 października na całym świecie obchodzono Dzień Mieszkalnictwa ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Celem inicjatywy jest zwrócenie uwagi na stan miast i podstawowe prawo, jakim jest gwarancja uzyskania schronienia. Światowy Dzień ma również przypomnieć światu o wspólnej odpowiedzialności za przyszłość siedlisk ludzkich.

Hasło tegorocznych obchodów brzmi „Zmienianie miast, budowanie szans” - to miasta bowiem są motorami wzrostu.

Więcej na ten temat na stronie:
www.unhabitat.org/categories.asp?catid=700
stopka strony