News -

Sytuacja młodzieży LGBTI w Europie

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) po 8 latach powtarza ankietę dotyczącą sytuacji młodych ludzi LGBTI w Europie.


Ankieta pokazuje duże różnice w traktowaniu osób LGBTI w zależności od kraju. W niektórych z nich, ponad 70% respondentów mówi, że społeczeństwo jest bardziej tolerancyjne niż w 2002 r., kiedy została przeprowadzona pierwsza ankieta, podczas gdy w innych 68% respondentów twierdzi, że jest odwrotnie. W badaniu wzięło udział 140 tys. osób z krajów Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Serbii i Północnej Macedonii.

Jak wynika z przeprowadzonych badań, 60% osób LGBTI unika trzymania za rękę swojego partnera w miejscach publicznych, a 1 na 5 osób czuje się dyskryminowana w pracy.

Więcej informacji

#lgbti    #tolerancja    #dyskryminacja

stopka strony