News -

Szansa dla pracujących z młodzieżą

Organizacje pozarządowe, zaangażowane w pracę z młodzieżą, mogą już składać propozycje inicjatyw, które chciałyby zorganizować we współpracy z Europejskimi Centrami Młodzieży.


Centra – utworzone przez Radę Europy – działają w Strasburgu i Budapeszcie. Proponowane działania dotyczyć mogą pierwszego (zgłoszenia do 1 kwietnia) lub drugiego (termin do 1 października) semestru 2012 roku. Więcej szczegółów na stronie www.coe.int/t/dg4/youth/News/Calls_for_applications/013_EYCs_Call_2011_en.asp
stopka strony