News -

Szansa dla przyszłych dyplomatów

Stowarzyszenie Euro-Atlantyckie zaprasza uczniów szkół średnich do udziału w 12. edycji międzynarodowego konkursu Aliante 2013. Jego celem jest rozwijanie wśród młodych ludzi zainteresowania polityką zagraniczną,


Stowarzyszenie Euro-Atlantyckie zaprasza uczniów szkół średnich do udziału w 12. edycji międzynarodowego konkursu Aliante 2013. Jego celem jest rozwijanie wśród młodych ludzi zainteresowania polityką zagraniczną.

Stowarzyszenie Euro–Atlantyckie jest apolityczną i niedochodową organizacją pozarządową. Jednym z podstawowych celów Stowarzyszenia jest promowanie wiedzy o polityce zagranicznej Polski i o zagadnieniach bezpieczeństwa międzynarodowego.

Aliante 2013 jest konkursem przeznaczonym dla dwuosobowych drużyn tworzonych przez uczniów liceów w wieku 15-19 lat i przebiega w trzech etapach:

Etap pierwszy rozpocznie się 18 marca 2013 roku i potrwa do 12 kwietnia. W tym czasie uczestnicy muszą się zarejestrować i udzielić poprawnych odpowiedzi na przynajmniej 15 z 20 pytań w internetowym teście. Będą one dotyczyć polityki międzynarodowej oraz struktury organizacji takich, jak UE, OBWE i NATO.

Etap drugi rozpocznie się 15 kwietnia 2013 r. i potrwa do 24 maja. Polega na przygotowaniu przez uczestników prac pisemnych (esejów), w których odpowiedzą oni na 35 pytań otwartych z zakresu: historii najnowszej, polityki i prawa, struktury i działalności organizacji międzynarodowych oraz geografii.

Etap trzeci. 14 czerwca 2013 r. zostaną ogłoszone drużyny, które zakwalifikują się do międzynarodowego finału. Odbędzie się on w dniach 7-12 lipca 2013 r. w Karlberg (Szwecja). Zadanie uczestników polegać będzie na przejściu szeregu testów zarówno sprawnościowych, jak i naukowych. Nagrodą dla siedmiu najlepszych drużyn będzie wycieczka do Turcji. Finaliści i laureaci konkursu będą też mieli unikalną możliwość poznania z bliska baz wojskowych w Europie i zapoznania się z problemami bezpieczeństwa na naszym kontynencie.

Wszelkie informacje o konkursie oraz pytania I i II etapu można znaleźć na stronie internetowej konkursu:
www.project-aliante.org