News -

Szansa na dotacje z MSZ

Organizacje pozarządowe, szkoły wyższe i instytuty badawcze mogą się ubiegać o dotacje na działania na rzecz Polonii i Polaków mieszkających za granicą.


Organizacje pozarządowe, szkoły wyższe i instytuty badawcze mogą się ubiegać o dotacje na działania na rzecz Polonii i Polaków mieszkających za granicą.


Dotacje można przeznaczyć na kształcenie młodzieży polonijnej, pobudzanie aktywności Polaków za granicą, wspieranie ich w walce o prawa mniejszości, a także na angażowanie Polonii we współpracę gospodarczą oraz na pomoc przy organizowaniu powrotu do ojczyzny.

Minimalna wartość zgłaszanego projektu może wynosić 100 tys. złotych. Podmioty ubiegające się o dofinansowanie muszą przeznaczyć na jego realizację wkład własny o wartości nie niższej niż 5 proc. całkowitych kosztów projektu. W sumie na dotacje w 2013 r. MSZ przeznaczyło 52,2 mln zł.

Projekty nie mogą rozpocząć się przed 1 stycznia 2013 r., a zakończyć później niż 31 grudnia 2013 r. Obok wymienionych wcześniej podmiotów do dotacje mogą się również ubiegać samorządy terytorialne oraz Polska Akademia Nauk i jej jednostki organizacyjne.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 12 listopada 2012 r.

Ofertę należy przesłać na adres:
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą
al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „Konkurs – Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2013 r.”
lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, znajdującym się przy wejściu głównym do gmachu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Al. J. Ch. Szucha 23 w godzinach od 9:00 do 15:00.

Więcej informacji w bazie programów Eurodesku.
stopka strony