News -

Szansa na płatny staż

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) czeka na chętnych do odbycia płatnych staży w biurach tej instytucji. To doskonała okazja na przetestowanie swej wiedzy i umiejętności.
Wnioski mogą składać osoby, które ukończyły co najmniej studia I stopnia z krajów UE i kandydujących do członkostwa we Wspólnocie. Staże trwają od sześciu do dwunastu miesięcy, osoby zakwalifikowane otrzymują wynagrodzenie w wysokości 1071,19 euro miesięcznie.

Tematyka staży związana będzie z działalnością EFSA – kandydaci mogą wskazać obszar, który najbardziej ich interesuje.

Szczegółowe informacje w broszurze, dostępnej pod adresem:
www.efsa.europa.eu/en/jobs/docs/traineeshipdecision.pdf
oraz na stronie:
www.efsa.europa.eu/en/jobs/traineeship.htm
stopka strony