News -

Szansa na stypendia OBWE

Zgromadzenie Parlamentarne Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie zaprasza studentów do udział w programie stypendiów badawczych.


Zgromadzenie Parlamentarne Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie zaprasza studentów do udziału w programie stypendiów badawczych.

Celem programu jest umożliwienie młodym ludziom zdobycia praktycznego doświadczenia w dziedzinie stosunków międzynarodowych oraz rozwoju umiejętności językowych i badawczych, z których Zgromadzenie mogłoby następnie korzystać.

Zadaniem stypendystów będzie prowadzenie badań nad różnego rodzaju projektami inicjowanymi przez Zgromadzenie oraz wspieranie oficjeli i personelu w wykonywaniu obowiązków.

O stypendia mogą się ubiegać studenci z tytułem licencjata w wieku od 21 do 26 z krajów OBWE.

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 1 października 2013 r.

Dodatkowe informacje na stronie:
www.oscepa.org/about-osce-pa/international-secretariat/staff/research-fellowship
stopka strony