News -

Szczecin: bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży

Dział Edukacji Muzeum Narodowego w Szczecinie i Fundacja Artykuł 25 zapraszają uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w projekcie "Spotkanie z Innym".


Tematem przedsięwzięcia są prawa człowieka i problemy globalne. Projekt, realizowany w październiku i listopadzie obejmuje zajęcia z uczniami oraz projekcje filmów dokumentalnych w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej. 

Zajęcia składają się z dwóch części. W trakcie pierwszej z nich, prowadzonej w szkole, uczniowie poznają problemy globalne dotyczące praw człowieka czytając tekst Ryszarda Kapuścińskiego. Druga część odbywa się w Muzeum Narodowym w Szczecinie, gdzie młodzież obejrzy wystawę prezentującą sztukę Afryki Zachodniej i weźmie udział w spotkaniu na temat współczesnej kultury Afryki.

Z kolei w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej (od 15 do 20 listopada 2016 r.) zaprezentowane zostaną dwa filmy pochodzące z jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie – Docs Against Gravity Film Festiwal. Pokazują one mniej popularne punkty widzenia, zmuszając uczniów do zweryfikowania poglądów. Kształtują też umiejętność interpretowania świata oraz rozwijają świadomość obywatelską i zdolność do oceny zjawisk społecznych.

Zapisy szkół przyjmują Dorota Obalek (tel. 797 400 438, d.obalek@muzeum.szczecin.pl) Aleksandra Antonowicz-Cyglicka (zajęcia w szkołach, tel. 691 694 684, fundacja@artykul25.pl)
oraz Dorota Baumgarten-Szczyrska (Tydzień Kultury Globalnej, tel. (+48) 91 43 15 270, d.baumgarten@muzeum.szczecin.pl).

Dodatkowe informacje na stronie Muzeum Narodowego w Szczecinie.

stopka strony