News -

Szczecin: lekcje europejskie

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin zaprasza do udziału w bezpłatnych lekcjach dotyczących UE i różnych aspektów jej funkcjonowania.


Lekcje dotyczyć mogą aktywności społecznej młodzieży („Euroaktywacja”), skutków członkostwa Polski w UE („Euroszanse”), wolontariatu („Eurowolontariat”), studiowania za granicą („Eurostudia”), pracy w innych krajach UE („Europraca”), prowadzenia firmy w Europie („Europrzedsiębiorczość”), funkcjonowania Unii („Euroinstytucje”) oraz jej historii („Eurogeneza”).

Spotkania trwają 1,5 godziny i są adresowane do maksymalnie 28-osobowych grup młodzieży. Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin może też przygotować lekcje o innej tematyce, wybranej przez nauczyciela.

Każda grupa biorąca udział w lekcji europejskiej otrzyma komplet publikacji „Informator dla młodzieży” wraz z podręcznikiem dla nauczyciela.

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres europedirect-szczecin@wzp.pl do końca roku szkolnego 2014/15.

stopka strony