News -

Szczecin: ruszył nabór do programu mikrogranTY!

Masz pomysł na kulturalne działania w Szczecinie? Możesz wziąć udział w ostatnim w tym roku naborze i działać wspólnie z sąsiadami.


W tym roku INKU Szczeciński Inkubator Kultury zachęca do zgłaszania pomysłów na wykorzystanie przestrzeni nieoczywistych do stworzenia jednodniowych instytucji kultury – spróbuj we współpracy z lokalną społecznością albo wspólnotą mieszkaniową zmienić miejsce zamieszkania w instytucję kultury.

W konkursie mogą wziąć udział zarówno organizacje pozarządowe, jak i grupy nieformalne składające się przynajmniej z 3 pełnoletnich osób.

Pomysły można zgłaszać do 31 sierpnia 2016 roku, a inicjatywy mogą być zorganizowane od 10 września do 15 października. Ogłoszenie wyników nastąpi 5 września 2016 roku.
Na każdą inicjatywę można otrzymać 2000 zł brutto.

Więcej informacji

stopka strony