News -

Szczyt Młodzieży Partnerstwa Wschodniego

Przyjęciem wniosków dotyczących uznawalności efektów edukacji pozaformalnej zakończyło się I Forum Młodzieży Partnerstwa Wschodniego zorganizowane w Kownie.
W dokumencie uczestnicy spotkania podkreślili, że od kandydatów do pracy pracodawcy coraz częściej wymagają takich umiejętności, których nie jest w stanie zapewnić edukacja formalna. Przedsiębiorcy szukają osób posiadających praktyczne doświadczenie, angażujących się wcześniej w inicjatywy związane w edukacją pozaformalną, biorących udział w międzynarodowych programach wymiany, działalności organizacji pozarządowych czy wolontariacie.

Szczyt zgromadził prawie 200 liderów młodzieżowych, pracowników organizacji działających na rzecz młodzieży oraz decydentów zajmujących się jej problemami z krajów uczestniczących w programie Młodzież w działaniu i państw Partnerstwa Wschodniego.

Więcej informacji na stronach:
http://tinyurl.com/pumsnv5
oraz
www.youthforum2013.eu
stopka strony