News -

Szkoła otwarta dla migrantów

Raport, opublikowany w styczniu 2019 r. przez Eurydice, podsumowuje działania podjęte przez krajowe systemy edukacji na rzecz uczniów z rodzin migranckich.


Punktem wyjścia są badania, z których wynika, że uczniowie migranci gorzej radzą sobie w nauce niż ich rówieśnicy, mieszkający w swoim kraju urodzenia. Celem raportu jest wsparcie europejskich instytucji w przygotowaniu oferty edukacyjnej uwzględniającej potrzeby i ograniczenia uczniów ze środowisk migranckich.

Raport „Integracja uczniów ze środowisk migranckich w szkołach europejskich” porusza m.in. kwestię szkolnych prześladowań, których doświadczają uczniowie-migranci: na przykład wykluczenia z zabawy, przezywania czy wyśmiewania. Pokazuje także dobre praktyki, które wprowadzane są w niektórych krajach, mające pomóc w integracji uczniów migranckich i reszty, na przykład zajęcia z edukacji międzykulturowej czy wsparcie językowe dla dzieci, które nie znają języka kraju przyjmującego.

Publikacja obejmuje działania 42 krajów, wśród których znalazło się 28 państw UE, a także Szwajcaria, Turcja czy Serbia.

Więcej informacji

stopka strony